Futebol dá força
En folkrörelse som stärker tjejer genom fotboll!
Futebol dá força [fotboll ger styrka] är en oberoende stiftelse, och en folkrörelse, som stärker tjejers kapacitet till att ta välgrundade beslut och leva ett liv de värdesätter.

Futebol dá força engagerar, utbildar och stärker ideella ledare, som i sin tur stärker tjejer genom fotboll. Samtidigt förändrar vi attityder och samhällsnormer i närområden som idag begränsar tjejer från att nå sin fulla potential. På så sätt kan tjejer forma sin egen framtid, även bortom fotbollsplanen.
Vår påverkan
Vi är en folkrörelse som
förändrar världen.
1 514
LEDARE
18 215
TJEJER
355
SAMHÄLLEN
25
LÄNDER
Vad vi gör
Vi gör det möjligt för ledare att stärka tjejer och förändra sociala normer i deras närområden.
Vi stärker ledare
För att förändra och påverka på gräsrotsnivå stärker, utbildar och stöttar vi ideella ledare över hela världen, både online och på plats, som sedan stärker tjejer och förändrar attityder och normer i samhällen.
Vi stärker tjejer
Våra ledare skapar trygga platser för tjejer på fotbollsplaner. De använder våra metoder och verktyg för att stärka tjejers kapacitet, vilket gör det möjligt för tjejer att ta välgrundade beslut och leva ett liv de värdesätter.
Vi möjliggör samhällsförändring
Våra ledare arbetar tillsammans med lokala aktörer - fotbollförbund och fotbollsklubbar, skolor och organisationer - och förändrar attityder och normer in deras samhällen som idag begränsar tjejer från att nå sin fulla potential.
Vi gör det även möjligt för
företag att kunna arbeta med samma
metoder som fotbollstränare
För att finansiera vårt arbete har vi en vinstdrivande gren, FDF for Business, där vi genom att anpassa våra metoder efter företag kan stärka team och nå företagsmål. Vi hjälper företag att strategiskt arbeta med värdebaserat ledarskap, och skapar trygga och inkluderande arbetsplatser.

Tack vare vårt arbete med både företag och fotboll har vi möjligheten att påverka samhället i stort och samtidigt bidra till skapandet av en ny ledarskapsnorm som får fler att växa och utvecklas.
Lär känna oss bättre
Läs mer om Futebol dá força.
We use cookies to provide the best site experience.
Ok, I accept
Close