Futebol dá força
Vi stärker tjejers rättigheter och möjligheter – en fotbollsträning i taget.
Vi stärker ledare för att skapa trygga mötesplatser, där tjejer kan utveckla sin självkänsla, bli medvetna om sina rättigheter och få verktyg till att fatta beslut som påverkar deras framtid. Samtidigt förändrar vi strukturer i samhället som idag begränsar tjejers möjligheter att nå sin fulla potential.
Vår påverkan
Vi är en av världens största fotbollsorganisationer, och en folkrörelse, som jobbar för att förändra världen.
1.400
LEDARE

Vi utbildar ledare i evidensbaserade metoder, och stöttar dem genom coaching individuellt och i vårt nätverk med stöd för ledare världen över.
17.000
TJEJER

Vi stärker tjejers självkänsla och kunskap om sina rättigheter och ger dem verktyg för att kunna förbättra sina framtidsutsikter.
134
SAMHÄLLEN

Vi jobbar aktivt i samhällen genom att engagera lokala aktörer, för att förändra attityder och strukturer som idag begränsar tjejer från att nå sin fulla potential.
25
LÄNDER

Vår växande rörelse ger ledare kunskap, verktyg och förmåga att stärka tjejer över hela världen.
Vad vi gör
Vi stärker tjejer, ledare och samhällen.
Vi stärker tjejer
Vi stärker tjejer så att de kan nå sin fulla potential och omvandla sina drömmar till mål.
Vi stärker ledare
Vi stärker ledare så att de med kunskap, verktyg och självförtroende kan leda förändring.
Vi stärker samhällen
Vi stärker samhällen genom att förändra attityder och strukturer som begränsar tjejer från lika rättigheter och möjligheter.
Lär känna oss bättre
Läs mer om Futebol dá força.