Futebol dá força
Vi stärker tjejers rättigheter och möjligheter – en fotbollsträning i taget.
Vi stärker ledare för att skapa trygga mötesplatser, där tjejer kan utveckla sin självkänsla, bli medvetna om sina rättigheter och få verktyg till att fatta beslut som påverkar deras framtid. Samtidigt förändrar vi strukturer i samhället som idag begränsar tjejers möjligheter att nå sin fulla potential.
Vår påverkan
Vi är en folkrörelse som
förändrar världen.
1 514
LEDARE
18 215
TJEJER
355
SAMHÄLLEN
25
LÄNDER
Vad vi gör
Vi stärker tjejer, ledare och samhällen.
Vi stärker tjejer
Vi stärker tjejer så att de kan nå sin fulla potential och omvandla sina drömmar till mål.
Vi stärker ledare
Vi stärker ledare så att de med kunskap, verktyg och självförtroende kan leda förändring.
Vi stärker samhällen
Vi stärker samhällen genom att förändra attityder och strukturer som begränsar tjejer från lika rättigheter och möjligheter.
Lär känna oss bättre
Läs mer om Futebol dá força.