Dina träningar kan ställas in, men ditt fotbollslag finns kvar!
Våra fotbollslag är viktigare nu än någonsin. Vi måste alla ta ansvar för att hindra spridningen av corona-viruset, men också ta hand om konsekvenserna som följer av pandemin. Restriktioner som nu införs i de flesta länder ökar risker för tjejers välbefinnande och de behöver vårt stöd nu mer än någonsin. Vi har tagit fram en guide med viktig information och verktyg för att stötta dig och dina spelare under Covid-19 pandemin.
Dina träningar kan ställas in, men ditt fotbollslag finns kvar!
GUIDE FÖR LEDARE
UNDER COVID-19 PANDEMIN
Våra fotbollslag är viktigare nu än någonsin.
Som ledare kan du spela en viktig roll för
dina spelare och se till att de håller sig
friska och är trygga under Covid-19 pandemin.
Om du är en spelare som läser detta - kom ihåg att du, precis som din tränare, också kan spela en viktig roll, genom att bry dig om dina lagkamrater, hålla kontakten och vara där för varandra, på telefon eller via sociala medier.
Vi har sammanställt den här guiden med viktig information och verktyg för att stötta dig och dina spelare under Covid-19 pandemin. Vi måste alla göra det vi kan för att hindra spridningen av coronaviruset, men också ta hand om konsekvenserna som följer av pandemin. Dina träningar är kanske inställda, men ditt lag finns fortfarande kvar!

Pandemin kommer påverka kvinnor och tjejer annorlunda än män och killar. Vi måste göra allt vi kan för att våra tjejer fortfarande ska ha stöd genom sina fotbollslag, och i dig som tränare, under och efter denna kris. Det är viktigt att tillgången till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter bibehålls.

De extraordinära omständigheter som vi för närvarande befinner oss i och de åtgärder som genomförs av våra regeringar syfta alla till att förhindra och bromsa virusets spridning. Och även med de bästa intentionerna har detta konsekvenser. Social distansering, isolering eller karantän ger dig och dina spelare en ökad risk för ångest och stress, men också för ekonomiska svårigheter och våld. Vi vet att risken för våld i nära relationer, inklusive sexuella övergrepp, ökar under kriser. Detta kommer sannolikt att öka ännu mer när vi måste hålla oss isolerade och vi ser redan en ökning av våld över hela världen relaterat till pandemin.

När all uppmärksamhet riktas mot coronapandemin måste vi behålla vårt fokus och stötta tjejers välbefinnande (både fysiskt och psykiskt) och fortsätta att ge dem information kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Vi måste fortsätta öka medvetenheten om osäkert sex, och särskilt de ökade riskerna för oönskade graviditeter och HIV och sexuellt överförda sjukdomar och dess konsekvenser i en tid där det är svårt att få tillgång till vård. Vi måste också stötta och motivera våra spelare att återvända till skolan, när de öppnar igen, på platser där skolorna nu är stängda.

I en kris är samhörighet viktigare än någonsin. I denna kris gör smittspridningens natur det svårt att vara nära de du älskar. Därför bör vi göra det vi kan för att fortsätta ha kontakt via telefon, WhatsApp, instagram, snapchat, zoom och andra plattformar och fortsätta att vara ett lag. Vi kan använda våra nätverk av ledare, spelare och deras familjer, för att sprida information om vad vi alla kan göra för att bromsa virusets spridning - för att spela vår roll i att jämna ut infektionskurvan.

Vi kommer ta oss igenom detta, och tillsammans kan vi verkligen göra skillnad och se till att våra tjejer fortsätter vara friska, trygga och säkra, och att de får det stöd de behöver!

Läs igenom den här guiden och låt oss veta om du har några frågor eller om du behöver stöd via vår WhatsApp: +46 705 86 31 19. Kom ihåg att du som ledare är en del av ett stort nätverk och team av ledare över hela världen, och vi är här för att stötta dig!

Psykisk hälsa
Hela världen står inför Covid-19/coronapandemin, och många länder vidtar åtgärder som aldrig tidigare skådats för att begränsa spridningen av coronaviruset. För många personer leder dessa åtgärder till dramatiska förändringar jämfört med hur vi är vana att leva våra vardagliga liv och interagera med andra. Vi befinner oss i osäkra och ovissa tider, med snabba förändringar. Detta är tillfälligt - men här och nu kanske vi känner oss överväldigade, stressade och oroliga, för sjukdomen, om och hur den kommer att påverka våra nära och kära och om dess konsekvenser för dig personligen och för samhället. Det är en helt normal och hälsosam reaktion. Ångest är en funktion som varnar oss när något känns fel och den hjälper oss att vidta åtgärder för att skydda oss själva. I det här fallet kommer din ångest hjälpa dig att komma ihåg att tvätta händerna, att inte röra dig i ansiktet och att hålla avstånd från andra människor, för att skydda dig själv och andra. Ångest och stress kan däremot påverka vårt psykiska välmående om det pågår under en längre period. Stress och ångestfyllda känslor kan ta över och begränsa oss vårt vardagliga liv.

Som ledare och medspelare känner vi spelarna i våra lag och vi känner ofta till deras förhållanden hemma. Vi vet hur de normalt mår och vilka som redan innan pandemin känner stress, ångest och är oroliga för framtiden ofta. Under den nuvarande krisen kan dessa spelares känslor bli starkare och värre, men även andra spelare kan känna ångest, oro och stress.

Alla reagerar annorlunda och som ni vet kommer vissa att uttrycka sina känslor mer än andra, så försök att ta er tiden att nå ut till alla era spelare och fråga dem hur de har det. Låt dem veta att du finns där för dem även när träningarna är inställda.

För dig som fortfarande kan hålla dina träningar utomhus, ta lite extra tid vid varje tillfälle för att skapa en trygg plats för dina spelare som ger dem möjligheten att prata - men se också till att ge dem tid där de slipper tänka på corona, och istället får fokusera på att spela fotboll, ha roligt och må bra. Nyckeln kommer vara att hitta en balans mellan att prata om corona och att inte prata om det.

Ifall era träningar blir inställda är det viktigt att ni hittar andra sätt att engagera era spelare - att fortsätta träna, spela fotboll och ha roligt. Vi har skapat Força Lockdown Sessions - fotbollsträningar som du kan göra hemma. Vi hoppas att detta kan inspirera er att fortsätta hålla igång och träna! Varför inte samla hela laget i ett videosamtal och ha ett träningspass tillsammans online?

Vi har tagit fram en lista över saker du kan göra
för att må bra och för att ta hand om
dig själv och din psykiska hälsa:

1
Håll kontakten med familj och vänner - social distansering betyder inte att vi inte kan kommunicera. Håll kontakten genom telefonsamtal och via sociala medier. Om ditt fotbollslag inte har en WhatsApp-grupp - skapa en! Och kom ihåg att även om dina träningar kanske blir inställda, finns ditt lag fortfarande kvar!

2
Uttryck dina känslor. Genom att sätta ord på dina känslor kan det vara lättare att hantera dem. Prata med någon eller skriv ner hur du mår. Och om du känner dig orolig, stressad eller ångestfylld, kom ihåg att det alltid finns någon att prata med. Din fotbollstränare och ditt lag är där för att stötta dig! Om du behöver hjälp, våga be om det!

3
Försök följa dina vanliga rutiner så mycket det går. Ha dagliga rutiner - fortsätt att strukturera dina dagar som du vanligtvis hade gjort, även om du kanske nu behöver stanna hemma. Anpassa dina rutiner till omständigheterna eller skapa nya. Om du fortsätter att ha rutiner kommer det att vara lättare att hålla din dagliga rytm och bibehålla ett välbefinnande.
4
Fortsätt vara aktiv! Fortsätt att träna och skapa en daglig träningsrutin - det finns så många olika träningspass online som du kan följa! Du kan till och med spela fotboll hemma, kolla in våra Força Lockdown Sessions och låt inte coronaviruset hindra dig från att spela och ha kul!
5
Försök få frisk luft, solljus och vara utomhus så mycket du kan. Även om du bara öppnar fönster, kommer frisk luft och solljus att gynna både ditt psykiska och fysiska välmående.
6
Var varsam med nyheter och information. Håll dig uppdaterad om vad som händer, men var försiktig eftersom mycket falsk information om coronaviruset publiceras online. Överkonsumera inte nyheter, då kan stress och ångestfyllda känslor stärkas och förvärras. Istället för att konstant följa nyheterna, försök att begränsa det till en-två gånger per dag. Då kan du fortsätta hålla dig uppdaterad kring pandemins utveckling, utan att låta coronaviruset ta över ditt liv.

7
Tänk på, och ta hand om, andra människor, som din familj, vänner och lagkamrater. Vi vet att vårt psykiska välbefinnande ökar när vi bryr oss och tar hand om andra. Nu är det ett bra tillfälle att försöka nå ut till andra människor och ge dem anledning att le! Om du är ung och frisk kan du hjälpa människor i riskgrupper (äldre och personer med kroniska- och immunbristsjukdomar) med inköp av livsmedel, hämta ut mediciner på apotek eller andra viktiga ärenden. Detta är ett jättebra sätt att hjälpa personer i riskgrupper och skydda vårt samhälle. Och kom ihåg, genom att vara försiktig, stanna hemma och följa restriktioner gör du din del för att minska spridningen av viruset och för att rädda liv!
8
Påminn dig varje dag om vad som är fint med livet. Fråga dig själv varje dag vad du är tacksam för. Vad fick dig att le idag?
Våld i nära relationer och sexuellt utnyttjande
Vid kris och ekonomiska svårigheter ökar våld i nära relationer och övergrepp i hemmen. Just nu, som en åtgärd för att bekämpa spridningen av coronaviruset, har många länder infört strikta restriktioner som kräver att människor stannar hemma. Dessa begränsningar är tillfälliga, men de ökar risken för våld mot kvinnor och övergrepp i ditt hem. Att vara isolerad hemma under coronapandemin kan orsaka ökad spänning och frustration, samt provocera stressande situationer och våldsamt beteende i ditt hem. Kom ihåg att våld aldrig är acceptabelt! Det finns ingen anledning, ingen situation och inga omständigheter som gör våld acceptabelt. Våld kan vara fysiskt, psykologiskt, verbalt och sexuellt. Oavsett form är våld alltid fel. Tjejer får ofta höra att de gjorde någonting fel, att de borde skämmas, och därmed förtjänar våld. Detta är fel. Våld är aldrig motiverat och aldrig ditt fel, under några omständigheter.

Om du har drabbats eller om du är orolig för att du kan drabbas av våld eller övergrepp, håll det inte för dig själv. Du är inte ensam. Våga prata om det och låt din tränare och ditt lag hjälpa dig. Kom ihåg att även om dina träningar kan vara inställda, finns ditt lag fortfarande kvar! Din tränare och ditt lag är där för att stötta dig och kan också vägleda dig till professionell hjälp om du vill det. Som ledare, se till att du känner till vilka hemsidor, forum och telefonlinjer du kan hänvisa dina spelare till om de behöver professionellt stöd. Här hittar du vår stödlista med förslag på var du eller dina spelare kan vända sig vid behov. Om en spelare verkligen skulle behöva få tillgång till en vårdcentral, ungdomsmottagning eller kvinnojour, se till att du är uppdaterad på eventuella förändringar i deras öppettider, så att du vet var du kan hänvisa dina spelare för professionellt stöd vid behov.

En av lärdomarna från när skolor stängde under Ebolautbrottet i Sierra Leone och Liberia var att tonårsgraviditeter ökade avsevärt, och få tjejer återvände till skolan när skolorna återigen öppnade. Nu när många skolor världen över har stängt på grund av coronapandemin tvingas fler till inaktivitet och färre har någon som ser efter dem, vilket lämnar tjejer i mer utsatta situationer för sexuell exploatering, sexuella övergrepp och våldtäkter. Ökad sårbarhet och ekonomiska svårigheter kan öka risken för att tjejer säljer sex för att försörja sina familjer. Även i en svensk kontext där de flesta barn fortfarande kan gå i skolan ökar riskerna för våld och övergrepp. När föräldrar, eller andra viktiga vuxna i unga tjejers liv, varslas, permitteras eller behöver jobba hemifrån kan tjejers utsatthet öka, särskilt i samband med att vuxnas alkoholintag kan öka vid kris och ekonomisk osäkerhet. När fler tjejer flyttar sitt umgänge och sina fritidsintressen online, ökar även deras utsatthet på nätet där tjejer redan löper stor risk att utsättas för sexuella övergrepp. Vi måste skydda tjejer från övergrepp och se till att de är medvetna om sina rättigheter:

Du har rätt att bestämma över din egen kropp. Du har rätt att äga din egen kropp och att dess gränser respekteras. Du har rätt att inte få andra att tvinga dig att göra något du inte vill.

Att vara isolerad hemma under pandemin kan orsaka ökad spänning och frustration, samt stressande situationer och våldsamt beteende i ditt hem. Kom ihåg att våld aldrig är acceptabelt! Du är inte ensam - ring din tränare eller få stöd via vår WhatsApp-hotline: +46705863119.
Samtycke och säkert sex under isolering i kristider
Sex minskar inte på grund av en pandemi. Sexuell aktivitet och graviditeter, planerade eller oplanerade, kommer att fortsätta. Men när kvinnor och tjejer inte kan få tillgång till preventivmedel ökar risken för oplanerade och/eller oönskade graviditeter. På grund av den globala nedstängningen av produktion och handel kan det komma att bli brist på preventivmedel och abortmetoder, och kondomer i synnerhet. Men FN och andra världsledare försöker se till att varorna fortfarande kan upphandlas och göras tillgängliga så mycket som möjligt. Under Ebolautbrottet, utöver den kraftiga ökningen av tonårsgraviditeter, ökade också andelen tjejer som tvingades till oönskat sex och som tvingades sälja sex för pengar. Det är därför väldigt viktigt att vi fortsätter att prata med våra spelare om samtycke och tryggt och säkert sex.

Om du är sexuellt aktiv är det alltid viktigt med samtycke och tryggt och säkert sex. Att vara isolerad i hemmet kan öka spänning och utlösa våldsamt beteende i ditt hem och i dina relationer. Kom ihåg att våld i alla former, vare sig det är fysiskt, psykiskt, verbalt eller sexuellt, aldrig är acceptabelt. Du ska bara vara intim med någon, och bara ha sex, om du vill. Sex måste alltid bygga på samtycke, vilket innebär att du och din partner båda måste uttrycka att ni vill ha sex innan ni har det. Om du har sex och sedan ändrar dig, är det helt normalt och okej, och du kan bara berätta det för din partner. När du säger att du inte vill ha sex, ger du inte längre ditt samtycke och din partner kan då inte tvinga dig att göra något du inte vill. Det enda som betyder ja är ett "ja". Ett nej, ett kanske eller inget svar bör betraktas som ett "nej". Du har rätt att bestämma över din egen kropp och att din kropp och dess gränser respekteras.

När du och din partner har gett samtycke, kom ihåg att använda preventivmedel för att undvika oönskade graviditeter och risken för könssjukdomar och HIV. Covid-19 är inte ett sexuellt överförbart virus. Däremot överförs viruset enkelt och genom saliv. Det betyder att sexuell aktivitet ökar risken för att smitta och smittas av coronaviruset. Du kan fortfarande också få andra sexuellt överförbara sjukdomar. Eftersom sjukvårdssystemen i olika länder belastas tungt av pandemin, kanske du inte kan få den hjälp du behöver vid en sexuellt överförbar sjukdom eller om du blir ofrivilligt gravid. Under pandemin är det viktigt att du bara har sex med din befintliga partner som du redan delar ett hushåll med för att undvika spridning av coronaviruset. Det kan vara frustrerande och ensamt ibland för dig som inte har en partner, men du kan fortfarande ha säkert sex på egen hand: du kan alltid onanera.

När sjukvårdssystemen belastas av patienter i Covid-19 kan det också vara svårt att få tillgång till preventivmedel. Tänk därför på att fylla på dina preventivmedel i förväg och/eller använd kondom för att undvika ofrivilliga graviditeter. Om du har slut på kondomer och du inte kan få tag på nya, tänk då på riskerna med oskyddat sex och var smart. Välj andra former än penetrerande sex för att vara på den säkra sidan, för att fortsätta vara frisk och ha din framtid i dina egna händer. Om du blir oönskat gravid kan detta dramatiskt förändra hur din framtid ser ut, så tänk på detta innan du har oskyddat sex och se till att du är säker på vad du vill även om din partner vill ha penetrerande sex utan kondom - om du inte vill ha det, kan ingen tvinga dig till det! Det finns gott om sex du kan ha utan penetration, som är säkert men som också ger dig intimitet och känns lustfyllt.

Som ledare ska du se till att du är uppdaterad med eventuella förändringar i öppettiderna hos din lokala vårdcentral eller kvinnojour, så att du vet var du kan hänvisa dina spelare för att få hjälp med sexuell och reproduktiv hälsa vid behov.

Och kom ihåg att du redan gör en stor skillnad bara genom att stärka dina spelares självkänsla. Forskning visar att ungdomar med stark självkänsla, och som mår bra psykologiskt och emotionellt, är mer benägna att ha säkrare sex. Så håll kontakten med dina spelare och fortsätt att stärka deras självkänsla!
Corona/Covid-19 information & förebyggande
Viruset som orsakar Covid-19 är nytt, och därför vi vet inte så mycket om det. Det vi däremot vet är att:
● Covid-19 är ett nytt virus vilket betyder att inga människor någonsin har stött på viruset före detta utbrott. Det innebär i sin tur att våra kroppar inte alls har varit förberedda för viruset och de måste lära sig från början hur de kan bekämpa det. Detta gör oss mer sårbara för viruset.
● Covid-19 är svårt att diagnostisera utan att testas i och med att sjukdomen drabbar människor olika. De vanligaste symtomen för Covid-19 är feber, trötthet och torrhosta. Vissa patienter kan ha värk och smärta i kroppen, täppt näsa, rinnande näsa, halsont eller diarré. Dessa symtom liknar en vanlig förkylning väldigt mycket. Men det kan också visa sig nästintill symptomfritt, vilket betyder att du kan bära på viruset och smitta andra utan att visa några symtom eller veta att du är smittad.
● Du uppvisar vanligtvis symptom inom fem dagar efter infektion (om du får symtom överhuvudtaget), men du smittar innan du själv visar symptom. Det är därför det är så viktigt att vara försiktig och vidta försiktighetsåtgärder oavsett om du har symptom eller inte!
● Alla kan smittas, men vissa personer med till exempel svagare immunförsvar orsakat av sjukdomar såsom diabetes, högt blodtryck, cancer, hjärtsjukdom och lungsjukdom, löper större risk att få allvarliga symptom och dö av Covid-19.
● Ålder är en annan viktig faktor, då äldre personer löper större risk att dö av sjukdomen. Det betyder inte att ungdomar inte kan bli väldigt sjuka, men de är mer benägna att återhämta sig.
● Om du är eller har varit rökare, löper du en ökad risk att bli mycket sjuk om du utsätts för coronaviruset. Det ger dig en mycket god anledning att sluta röka nu!
● Det finns varken behandling och vaccin för coronaviruset just nu, men forskare arbetar med det och förhoppningsvis kommer detta att vara tillgängligt snart.

Smittspridning, diagnos och symptom
● Viruset som orsakar Covid-19 sprids främst genom aerosoler, små droppar av saliv som följer luftströmmar, från någon som är smittad av viruset genom att den smittade till exempel talar, hostar, äter med händerna, nyser, snyter sig osv. Du kan således bli smittad genom att andas in dessa droppar/aerosoler.
● Den största risken för att sprida viruset är genom dina händer. De är utsatta i och med att de enkelt kan röra vid ytor som har droppar med virus i sig, eller att du till exempel står nära andra som nyser eller hostar.
● Viruset kan överleva på olika ytor under olika tidsperioder. Till exempel överlever viruset i cirka 24 timmar på papper, medan det överlever ännu längre på plast och metall. Om du exempelvis får pengar som har viruset på sig, får du viruset på dina händer och om du därefter kliar dig i ögat eller äter din lunch kan du få in viruset i kroppen.
● Även om dina händer ser rena ut kan de ha varit i kontakt med viruset, så undvik att röra ditt ansikte eller andras ansikten för den delen, tvätta alltid dina händer innan du äter och dricker eller vidrör ditt ansikte och varje gång du har varit nära kontakt med eller omgiven av människor.
● När du går ut ska du ha 2 meters avstånd från andra människor. Försök också begränsa din sociala kontakt så mycket som möjligt. Undvik folktäta områden och att spendera tid med människor i grupper - begränsa helst din sociala fysiska kontakt till dem du delar ditt hem med.
● Försök att hålla dig borta från sjukhus och vårdcentraler så mycket det går, men om du behöver vård bör du söka vård som vanligt.

Tvätta alltid händerna - det enklaste sättet att undvika smittspridning
● Varje gång du tvättar händerna, tvätta dem noggrant med tvål och rinnande vatten.
● Se till att du rengör händer ordentligt med tvål, inklusive veck i handflatorna, baksidan av handen, mellan fingrarna, runt och under naglarna. Tvätta rent med tvål ändå upp på handlederna. Skölj därefter av med vatten och torka torrt. För att göra detta behöver du cirka 20 sekunder, lika lång tid som det tar att sjunga ja må du leva två gånger!
● Om du inte har tillgång till vatten, tvål eller ett handfat kan du använda med handsprit med alkohol, alcogel eller mer än 60% alkohol för att rengöra händer och handleder. Om du är på resande fot och inte kan få tag på handsprit kan du alltid göra din egen alcogel genom att blanda >60% alkohol med aloe vera.

Var rädd om dina medmänniskor
● Det bästa sättet att stoppa spridningen av coronaviruset är att begränsa sociala kontakter. Använd den här tiden för att stanna hemma med dina nära och kära, undvik folkmassor och sammankomster med mer än 10 personer i den mån det är möjligt. Undvik kollektivtrafik och om du kan arbeta hemifrån bör du överväga att göra det.
● Undvik att besöka äldre familjemedlemmar eller personer i annan riskgrupp, försök att begränsa deras exponering för sociala kontakter direkt och indirekt i den mån det är möjligt.
● Om vi kan bromsa virusets spridning, kommer vi att undvika överbelastning i sjukvården, fler människor kommer att kunna få den vård de behöver och fler människor kommer att räddas. Förhoppningsvis hittar forskarna en behandling och/eller ett vaccin väldigt snart!

Ta hand om dig och fortsätt vara stark!
Om du behöver stöd, hör av dig på vår WhatsApp Covid-19 hotline:
+46705863119