Futebol dá força
[fotboll ger styrka]

för fler tjejer inom fotbollen
Vi vill öka antalet kvinnliga ledare och förebilder för att
nå och aktivera de tjejer som föreningslivet inte når idag.
Stärk Plus 10 000 i ditt distrikt genom att
samarbeta med SvFF & Futebol dá força
Stärk Plus 10 000 i ditt distrikt genom att
samarbeta med Futebol dá força och SvFF
Utbilda kvinnliga ledare och
stärk jämställdhetsarbetet i ditt distrikt
Fler kvinnliga ledare =
fler tjejer inom fotbollen
Få möjligheten att nå och rekrytera nya kvinnliga ledare utanför fotbollen i ditt distrikt, och öka antalet kvinnliga ledare och förebilder - för att därmed få möjligheten att nå tjejer oavsett bakgrund och hushållsekonomi för större mångfald och jämställdhet inom fotbollen.
Prisbelönt ledarskaps- och fotbollstränarutbildning
Utbilda kvinnliga och icke-binära ledare i Futebol dá forças evidensbaserade* ledarskapsutbildning i tre steg om totalt 36 h och stärk kompetensen bland fotbollstränare att skapa trygga platser och positiva sociala sammanhang för att stärka tjejers fysiska och psykiska hälsa och utveckling - både på och utanför fotbollsplanen i ditt distrikt.
Inspiration och utbildning
genom kvinnligt nätverk
Efter utbildningen blir alla certifierade ledare en del av Futebol dá forças nätverk, i ditt distrikt och nationellt. 88% av ledarna anger att de får inspiration, stöd, handledning, utbyte av erfarenheter, och ett större och starkare nätverk av tjejer och kvinnor inom fotbollen genom Futebol dá força.
Stödstruktur on-demand
Alla certifierade ledare får kontinuerligt stöd utifrån sina behov för att använda sig av kunskapen och verktygen från utbildningen i praktiken. För att stärka och bibehålla ledares engagemang, erbjuder Futebol dá força obegränsad personlig handledning och stöd till alla certifierade ledare. Genom vårt samarbete, stärker vi också ledares relation till sitt distriktsförbund. 30% av certifierade ledare var engagerade i sitt distriktsförbund under 2019.
Kostnadsfri vidareutbildning
Futebol dá força erbjuder löpande kostnadsfri vidareutbildning, fördjupningsmaterial och seminarier för certifierade ledare på olika teman baserat på de behov som ledare ger uttryck för, så att de hela tiden fortsätter att utveckla sitt ledarskap och fördjupar sin kunskap. Vid intresse kan vidareutbildning också tillgängliggöras för andra ledare inom distriktet.
Låt fotbollen driva samhällsutvecklingen
Stärk fotbollens roll i samhället genom att samarbeta med oss, och låt fotbollen bli en plattform för att driva en positiv och hållbar samhällsutveckling med jämställdhet och jämlikhet i fokus. Bli en del av en nationell och internationell rörelse för att engagera fler kvinnor och tjejer inom idrotten - och sätt ditt distrikt på kartan!
*FDF:s ledarskapsutbildnings är utvecklad med evidens från beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialpsykologi, kognitiv neurovetenskap, och medicin, och är utvecklad i linje med SvFF:s ledar- och spelarutbildningsplan.
FDF:s ledarskaps- och fotbollstränarutbildning
Stärk kompetensen bland fotbollstränare att skapa trygga platser och positiva sociala sammanhang för att stärka tjejers fysiska och psykiska hälsa och utveckling - både på och utanför fotbollsplanen i ditt distrikt.
Steg 1:
Värdebaserat ledarskap
Skapar förståelse för dina värderingar och hur de påverkar ditt ledarskap, samt hur du genom ditt ledarskap kan skapa en trygg plats och ett positivt socialt sammanhang för att stärka tjejers självkänsla, självförtroende och hälsa, och inkludera tjejer oavsett bakgrund och hushållsekonomi.
Steg 2: Fotbollstränarutbildning C-diplom
Fotbollstränarutbildning C ger grundläggande förståelse för barns inlärningsprocess och hur du kan planera fotbollsträningar för att tillmötesgå alla spelares behov och leda deras utveckling som fotbollsspelare utifrån ett barnrätts-perspektiv. Hålls endast av FDF:s instruktörer certifierade av SvFF.
Steg 3:
Sexuell & reproduktiv hälsa och rättigheter
för fotbollstränare
Stärker din kapacitet att skapa en trygg och respektfull plats för att stärka dina spelares självkänsla och förstå, lyfta och facilitera samtal kring viktiga frågor i dina spelares liv, för att stärka deras hälsa och välbefinnande samt förebygga våld och sexuella övergrepp.
Vad händer i praktiken?
Aktiviteter till följd av ett samarbete
Datum sätts
Distriktsförbundet väljer datum för utbildningens tre steg utifrån Futebol dá forças tillgängliga datum, och bokar lokal, lunch och fika.
Inbjudan går ut
Futebol dá força gör en inbjudan som alla samarbetspartners sprider för att rekrytera ledare. Rekrytering sker även genom nyckelpersoner och föreningar i distriktet.
Ledare rekryteras
Ledare registrerar sig via anmälningslänk till FDF, som sedan skickar ut info & kallelse till utbildningen.
Steg 1: Värdebaserat ledarskap
Ledarna påbörjar utbildningen med Steg 1: Värdebaserat Ledarskap som genomförs under två dagar (lördag & söndag, kl. 10.00-16.00).
Steg 2: Fotbollstränarutbildning C-diplom
Steg 2: Tränarutbildning C genomförs under två dagar (lördag & söndag, kl. 10.00-16.00) med hemuppgifter emellan. Hålls av SvFF certifierade FDF-instruktörer och genomförs i enlighet med SvFF:s C-diplomutbildning. Ledare kommer ombytta, och vi kan därför minska tidsåtgången genom att ta bort tid för ombyte & dusch mellan teori och praktikpass, samt genom nedkortade pauser. Då gruppen redan sedan steg 1 känner varandra behöver vi inte göra namnlekar och dylikt, utan kan gå direkt in på utbildningens innehåll.
Steg 3: Sexuell & reproduktiv hälsa och rättigheter
för fotbollstränare
Steg 3: Sexuell & reproduktiv hälsa och rättigheter genomförs under två dagar (lördag & söndag, kl. 10.00-16.00).
Kontinuerligt stöd till ledare efter utbildning
Certifierade ledare blir en del av FDF:s nätverk, får kontinuerligt vidareutbildning, stöd och inspiration för att träna och engagera tjejer i fotboll.
Målsättning
Fler kvinnliga ledare och förebildertränar fler tjejer i fotboll - och flerkvinnor och tjejer stannar inomfotbollen i distriktet!