F.A.Q.
Hur kan jag engagera mig?
Vi är övertygade om att alla har något att bidra med. Vi är också säkra på att du kan bidra ännu mer om du gör något som du brinner för. Därför försöker vi alltid hitta det bästa sättet för dig att engagera dig på, beroende på hur, när, var och varför du vill vara en del av FDF. Berätta för oss om hur du vill engagera dig så hittar vi tillsammans det sätt som passar dig bäst. Börja med att kontakta någon i FDF som verkar arbeta med det du tycker är mest spännande och så tar vi det därifrån.
Jag vill bli volontär med Futebol dá força. Kan jag bli det?
Vad kul - världen behöver fler engagerade människor som du! Om du vill bli volontär i ditt närområde, kontakta en medarbetare i FDF som arbetar i den region eller det land där du bor.

Om du vill bli volontär i ett annat land än där du bor, är det inte möjligt med oss eftersom vi arbetar uteslutande med lokala volontärer och inte tillåter utländska volontärer. Denna policy har sin grund i vår övertygelse om att det är mycket lättare att förändra attityder, normer och sociala strukturer i ett samhälle om volontären är därifrån eller bor där mer permanent, talar samma språk och har möjlighet att ta sig runt på egen hand. Det garanterar också att våra volontärer inte ses som privilegierade människor som kommer utifrån med ett gäng utländska idéer som de vill påtvinga lokalbefolkningen, utan snarare som fantastiska samhällsmedlemmar vars idéer och ledarskap bör respekteras och följas. Dessutom är det väldigt viktigt att unga tjejer har förebilder som visar att kvinnor och män som ser ut som dem själva och som har växt upp under samma omständigheter som dem kan uträtta stordåd, och att dessa förebilder inte försvinner efter en kort vistelse utan fortsätter att bygga upp starka relationer och stödja dem under en längre tid.

Jag har inte någon fotbollserfarenhet, kan jag ändå bli FDF-ledare?
Ja, självklart! Kontakta en FDF-teammedlem som arbetar i landet eller regionen där du bor och så ser vi till att du kan engagera dig på det sätt som passar dig bäst.
Hur gamla är tjejerna ni arbetar med?
Vi engagerar tjejer från att de är runt 6–7 år gamla till att de är över 20 år gamla. Majoriteten av våra tjejer är dock mellan 11–16 år. Det är också den åldern vi fokuserar mest på, då det är i den åldern som vi kan påverka en tjejs framtidsutsikter mest.
Vad menar ni med att ni bara arbetar med tjejer och kvinnor?
Vi arbetar med alla som identifierar sig som tjejer och kvinnor, och även med icke-binära samt i viss utsträckning med transkillar, med stöd inför, under och efter deras transition.
Betalar ni era ledare?
Nej, det gör vi inte. Några av våra ledare får dock ersättning från de fotbollsklubbar de är verksamma i, men detta är oberoende av oss.
Hur finansieras Futebol dá força?
Vid sidan av vår ideella verksamhet driver vi också affärsverksamhet - FDF for Business - som har samma mål och vision som Futebol dá força som helhet. I FDF for Business har vi tagit vår kompetens, erfarenhet och metoder från vår ideella verksamhet och anpassat dem för näringslivet. Vi hjälper företag att arbeta med jämställdhet, inkludering och mångfald genom föreläsningar, workshops, utbildningar och konsultuppdrag, så att näringslivet blir mer inkluderande och drivet av värderingar. På så sätt kan företag bli en del av vårt förändringsarbete - och vi kan på samma gång generera intäkter som finansierar vår ideella verksamhet. Vårt mål är att vara en oberoende organisation som i största möjliga utsträckning finansieras genom våra egna intäkter. Idag står FDF for Business för 40% av vår globala budget. De återstående 60% finansieras genom bidrag från stiftelser och privatpersoner.
Hur vet jag att pengarna jag donerar till Futebol dá força går till det jag vill?
Om du har donerat pengar till ett specifikt syfte som vi har haft en kampanj för, kommer pengarna att användas för det specifika syftet. Om du vill bidra till något specifikt ändamål som ligger dig varmt om hjärtat, låt oss veta det innan du donerar så kommer vi se till att ditt bidrag finansierar ditt specifika önskemål. Du kan även märka inbetalningen med det specifika önskemålet så ser vi till att pengarna används för det.

Om du redan har donerat till oss utan något särskilt önskemål och ändå vill veta exakt vad ditt bidrag har finansierat, kontakta oss så berättar vi det för dig. Transparens är viktigt för oss, och vi är svarar gärna på alla frågor du har om hur pengar används inom Futebol dá força. Vi har en mycket detaljerad och öppen ekonomisk redovisning, som gör det enkelt för oss att spåra en viss donation till sin slutdestination. Vi är delar gärna denna information med alla som är intresserade.
Hur fungerar arbetet med FDF for Business?
FDF for Business är en kommersiell gren av Futebol dá força som har samma mål och vision som Futebol dá forças ideella verksamhet. I FDF for Business har vi tagit vår kompetens, erfarenhet och metoder från vår ideella verksamhet och anpassat dem för företag. Vi hjälper företag att arbeta med jämställdhet, inkludering och mångfald genom föreläsningar, workshops, utbildningar och konsultuppdrag, så att näringslivet blir mer inkluderande och drivet av värderingar. På så sätt kan företag bli en del av vårt förändringsarbete - och vi kan på samma gång generera intäkter som finansierar vår ideella verksamhet. Alla som arbetar med FDF for Business är en del av FDF-teamet, vilket också gör det möjligt för oss att vara flexibla och ge våra partners skräddarsydda samarbeten utifrån deras förutsättningar och ambitioner - när och var de vill.
Killarna då? De behöver ju också detta!
Ja, vi håller helt med om att även killar behöver ledare som stärker dem både på och utanför fotbollsplanen. Dessutom tror vi att de normer och förväntningar som samhället ställer på killar och män är en av de bakomliggande orsakerna till de strukturer som hindrar tjejer och kvinnor från att ha tillgång till lika rättigheter och möjligheter. Det är därför vi ser vårt arbete med att stärka samhällen som en av de viktigaste aspekterna av det vi gör.

Många av våra ledare, särskilt i Moçambique och Zambia, är även tränare för pojklag och använder där samma ledarskap och metoder för att stärka killarna som de använder med tjejerna. I dessa fall tränar killar och tjejer tillsammans som ett lag men spelar matcher i olika ligor.

Vi har också utvecklat en pojkfotbollstränarutbildning där ledare får både teoretisk och praktisk kunskap i att stärka killars självförtroende, utveckla deras psykiska och fysiska hälsa och förebygga våld - både på och utanför fotbollsplanen. Om du arbetar med pojkfotboll och vill utvecklas som ledare och lära dig nya metoder som du kan använda för att stärka killar, kontakta [email protected]

All vår kärnverksamhet syftar dock till att stärka tjejers rättigheter och möjligheter. Det är vad Futebol dá força går ut på. Om vi skulle flytta vårt fokus - och våra resurser - från tjejer till killar, skulle vi bli en del av den struktur som vi strävar efter att förändra. Därför arbetar vi med tjejer i vår kärnverksamhet, och så stärker vi killar också på vägen. Detta innebär dock inte att vi inte arbetar med killar och män som vill engagera sig med Futebol dá força - vem som helst som vill bli en del av vår rörelse är välkommen att vara med. Du kommer väl ihåg att vi är starkare tillsammans, eller hur?!

Varför arbetar ni med både manliga och kvinnliga ledare i Moçambique och Zambia, men endast med kvinnliga ledare i Sverige?
Vi anpassar alltid vår verksamhet till den lokala kontexten och de behov som finns där. När vi startade vår verksamhet i Moçambique och Zambia var tjejfotboll inte alls vanligt där och vi har därför byggt upp en omfattande struktur inom den lokala kontexten som tidigare inte fanns. I Sverige är tjejfotboll däremot vanligt och det finns en väl utvecklad struktur för ungdomsfotboll som har funnits i mer än 100 år. Eftersom denna struktur har existerat under så lång tid har det också skapats normer som styr vem som kan vara en del av den. Att utmana dessa normer, och ge tjejer lika tillgång till strukturen, är anledningen till att vi startade verksamhet i Sverige. I Sverige spelade tjejer redan fotboll i stor utsträckning men tränades främst av manliga tränare som saknade relevant ledarskapsutbildning. Därför bestämde vi oss för att bara arbeta med kvinnliga tränare i Sverige eftersom de fortfarande är en minoritet. Vi tror på att engagera både män och kvinnor som ledare för att göra vår vision verklighet. I Sverige är många män redan ledare medan det finns en brist på kvinnliga ledare, så vi arbetar därför endast med kvinnliga ledare där, medan det i Moçambique och Zambia finns en brist på ledare, oavsett kön, och därför arbetar vi där med alla ledare - oavsett kön.
Hur räknar ni antalet ledare, spelare och närområden?
I Moçambique och Zambia räknar vi helt enkelt antalet registrerade spelare i våra fotbollsligor, och antalet ledare som ingår i vårt nätverk och som coachar dessa spelare. Vi räknar inte in domare eller workshopledare när vi talar om ledare. I Sverige räknar vi antalet ledare som ingår i vårt nätverk, och antalet spelare som de tränar på regelbunden basis (dvs som deltar vid nästan varje träningspass). Vi räknar inte spelare som dyker upp och deltar vid våra aktiviteter oregelbundet (dvs någon gång ibland), även om de naturligtvis betraktas som en del av våra lag när de väl dyker upp. När vi räknar närområden, räknar vi antalet närområden där tränare och spelare är aktiva (där fotbollslagen alltså tränar).

Siffrorna som visas på vår hemsida är aktuella siffror som ofta uppdateras. Vi räknar alltså inte de ledare, spelare och närområden som vi tidigare har arbetat med sedan starten 2012 men som inte längre är involverade, eftersom vi vill ge en ärlig bild av vår nuvarande påverkan.

Om du inte hittade det svar du sökte, svarar vi gärna på din fråga via mail!
Skicka din fråga till [email protected]!
Var med oss och förändra världen
Bli en del av vårt arbete och förändring genom FDF Movement. Ta del av våra digitala ledarskapsutbildningar, och få fri tillgång till personlig coaching och ett globalt nätverk där ledare, som delar din drivkraft, inspirerar och stöttar varandra – och var med och förändra världen.