Futebol dá força: ett globalt nätverk
som stärker tjejer genom fotboll.
Vi utbildar fotbollstränare till att främja tjejers lika rättigheter och möjligheter, så att tjejer kan forma sin egen framtid långt utanför fotbollsplanen.
VISION
En värld där tjejer kan forma sin egen framtid.
MISSION
Möjliggöra att fotbollstränaren blir en katalysator för tjejers lika rättigheter och möjligheter.
Vår påverkan
Vårt globala nätverk av ledare förändrar världen.
1 910
LEDARE
22 997
TJEJER
809
SAMHÄLLEN
29
LÄNDER
Vår story
Vår grundare Cecilia Safaee berättar sin story om hur Futebol dá força startade.
Vad vi gör
Vi gör det möjligt för ledare att stärka tjejer och förändra sociala normer i deras närområden.
Vi stärker ledare
För att förändra och påverka på gräsrotsnivå stärker, utbildar och stöttar vi ideella ledare över hela världen, både online och på plats, som sedan stärker tjejer och förändrar attityder och normer i samhällen.
Vi stärker tjejer
Våra ledare skapar trygga platser för tjejer på fotbollsplaner. De använder våra metoder och verktyg för att stärka tjejers kapacitet, vilket gör det möjligt för tjejer att ta välgrundade beslut och leva ett liv de värdesätter.
Vi möjliggör samhällsförändring
Våra ledare arbetar tillsammans med lokala aktörer - fotbollförbund och fotbollsklubbar, skolor och organisationer - och förändrar attityder och normer in deras samhällen som idag begränsar tjejer från att nå sin fulla potential.
Varför fotboll?
Först och främst kan fotboll förbättra tjejers fysiska och mentala hälsa, och bidra till utvecklingen av kognitiva och sociala förmågor. Således kan fotbollen i sig utgöra en viktig mekanism för tjejers utveckling.

Fotboll utgör också en effektiv plattform för kommunikation och engagemang, eftersom det är världens mest spelade sport, med ett universellt språk som engagerar miljontals människor världen över. När man tar tillvara på fotbollens styrkor och maximerar en fotbollstränares påverkan för tjejers utveckling, både på och utanför fotbollsplanen, gör vi det möjligt för fotbollstränare och fotbollsstrukturer att positivt bidra till en inkluderande samhällsutveckling.
problemet
Tjejer har begränsade möjligheter att fatta strategiska beslut i livet
Över hela världen har tjejer begränsade möjligheter att utöva sina rättigheter och ta strategiska livsval. Detta begränsar deras kapacitet och möjlighet till att
ta välgrundade beslut som gynnar deras välmående
och som gör det möjligt för dem att leva
ett liv de värdesätter.
Tjejer har inte jämlika möjligheter att utöva sina rättigheter eller utvecklas till sin fulla potential.
Tjejer har inte samma tillgång till trygga platser inom idrotter, eller till förebilder, som kan stötta dem i att utvecklas och leva hälsosamma liv.
Tjejer saknar framförallt trygga platser där de kan utveckla kapacitet och självförtroende kring sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa.
21%
av världens kvinnor, mellan 20–24 år,
var gifta eller i ett informellt äktenskap innan 18-års ålder, vilket resulterar
i förlorade barndomar, tidiga, ofrivilliga graviditeter och avhopp från skolan
(FN, 2018).
16%
av världens tjejer nådde Världshälsoorganisationens rekommendationer om fysisk aktivitet för att kunna leva hälsosamma liv – detta är högt korrelerat med tjejers mentala välmåenden (WHO, 2019)
20%
av unga tjejer mellan 15 till 19 år,
som någon gång varit i en sexuell relation, har upplevt fysiskt
och/eller sexuellt våld av en
nära partner (FN, 2018).
"Jag var 19 år gammal när grundade jag Futebol dá força och vid den tidpunkten tränade jag ett fotbollslag för tjejer i Moçambique, i södra Afrika. I Moçambique berättade andra tränare historier för mig, som till exempel: "En av mina bästa spelare blev gravid när hon var 13 år gammal, så nu gör vi färre mål och vinner färre matcher". För en fotbollstränare är det självklart problematiskt – vi vill ju vinna våra matcher… Men vad de egentligen beskrev var strukturella utmaningar för tjejers utveckling, även om de beskrev det med en otålig känsla om att vilja vinna nästa match. Detta var startskottet för Futebol dá força. Genom att utnyttja fotbollstränares styrkor och inställning om att vilja vinna nästa match, samt genom att ge dem verktyg och evidensbaserad kunskap, kan de också tackla normer och attityder som idag begränsar tjejer från jämlika möjligheter till att utvecklas och från att utöva sina rättigheter."
- Cecilia Safaee, grundare

vår lösning
Ta Futebol dá força till varje fotbollsplan över hela världen
För att ge tjejer jämlika möjligheter att utöva sina rättigheter och ta strategiska livsval, krävs arbete direkt med tjejer likaväl som med strukturer och sociala normer som påverkar tjejers möjligheter.

Att arbeta med fotboll ger en lågtröskelsskalbarhet och skapar en resurseffektiv plattform för kommunikation och engagemang för att ta lyfta tjejers brist på jämlika rättigheter. Fotbollen gör det möjligt att skapa effektiva strategier för att stärka tjejer och få samhällen att stödja tjejers utveckling, och kan så småningom också bidra till en mer inkluderande och jämställd utveckling för samhället i stort.
Vårt bidrag till de
Globala målen
Futebol dá força arbetar med fotboll för att bidra till en jämställd och inkluderande samhällsutveckling. Vårt arbete går i linje med, och bidrar till, några av Förenta Nationernas Globala Mål i Agenda 2030.
Priser och utmärkelser för våra
metoder och för vårt arbete
Futebol dá força har blivit tilldelade flera priser och utmärkelser, bland annat av H.M. Konungen Carl XVI Gustaf och av Kronprinsessparet H.K.H. Kronprinsessan Victoria och H.K.H. Prins Daniel.
Futebol dá força i media:
Var med oss och förändra världen
Bli en del av vår globala rörelse och få fri tillgång till
vår digitala ledarskapsutbildning, personliga coaching och globala nätverk där ledare, med en delad
drivkraft, stöttar och inspirerar varandra.
Var med och förändra världen!