Bakom kulisserna:
Vår empowerment process
Vi stärker människor på tre nivåer: Vi stärker ledare, tjejer och samhällen. Först stärker vi ledare genom att utbilda dem i inkluderande ledarskap och evidensbaserade metoder. Därefter stärker ledarna i sin tur tjejer, likväl som andra i deras närområden. På så sätt blir alla en del av lösningen, istället för att vara en del av problemet.
Vår empowerment process
Vad förändrar vi?
Vi stärker tjejers rättigheter och möjligheter genom fotboll. Men varför just fotboll? Svaret är enkelt. Få personer vill prata om tjejers rättigheter, medan de flesta älskar att prata om fotboll. Fotboll engagerar människor världen över, det är som ett språk alla förstår och världens mest spelade sport. På det sättet blir fotbollen också en regelbunden mötesplats för flera miljoner människor, världen över. Så varför inte utnyttja möjligheten att använda fotboll som en plattform för att ta itu med globala utmaningar?

Vilka globala utmaningar fokuserar Futebol dá força på? Beroende på var i världen vi befinner oss, möter vi olika utmaningar. I Moçambique är till exempel 46 % av alla tjejer mellan 15–19 år mammor, vilket resulterar i avhopp från studier och begränsande framtidsutsikter för både tjejerna och deras barn. I Sverige lever 57% av alla 15-åriga tjejer med ångest, stress eller oro i sitt dagliga liv. Globalt sätt har 75 % av alla kvinnor blivit slagna, misshandlade eller tvingats till att ha sex. Dessutom blir tjejer världen över nekade möjligheten att kunna göra egna, kloka val i livet.

Tjejers rättigheter begränsas och har inte samma möjligheter att utvecklas och nå sin fulla potential. Framförallt har tjejer bristande tillgång av sina sexuella och reproduktiva rättigheter, vilket begränsar deras möjlighet till strategiska val i livet. Det är detta som vi vill förändra.

Vår empowerment process
Vi stärker ledare för att skapa trygga mötesplatser, där tjejer kan utveckla sin självkänsla, bli medvetna om sina rättigheter och få verktyg till att fatta beslut som påverkar deras framtid. Samtidigt förändrar vi strukturer i samhället som idag begränsar tjejers möjligheter att nå sin fulla potential.

Vi stärker människor på tre nivåer: Vi stärker ledare, tjejer och samhällen. Först stärker vi ledare genom att utbilda dem i inkluderande ledarskap och evidensbaserade metoder. Därefter stärker ledarna i sin tur tjejer, likväl som andra i deras närområden. På så sätt blir alla en del av lösningen, istället för att vara en del av problemet.

Vårt tankesätt inom ledarskap låter våra ledare förstå och inse att de har potential att leda, påverka och stärka andra, tjejer liksom samhällen, samtidigt som de kan applicera våra kärnvärderingar i praktiken. Ledare med vårt tankesätt kommer vara utrustade med rätt evidensbaserad kunskap och metoder med bevisad effekt. Metoderna är inte bara enkla, utan också väldigt effektiva, vilket gör att alla kan använda sig av dem.

Medan ledare stärker tjejer och skapar trygga mötesplatser, både på och utanför fotbollsplanen, förser vi ledarna med en stödstruktur med personlig coaching, fortsatt utbildning samt ett nätverk där ledare med samma drivkraft, vision och uppdrag kan utvecklas och inspireras av varandra.

Vår långsiktiga vision
Vi älskar det vi gör – men egentligen borde vi inte göra det. Vi vill att processen att stärka ledare, tjejer och samhällen ska bli en norm av fotbollsledarskapet, och i sporter generellt, så att alla barn kan växa upp med en bra självkänsla, insikt om sina rättigheter och med möjligheten att kunna göra egna, kloka val i livet och om framtiden. För att nå vår långsiktiga vision jobbar och samarbetar vi därför aktivt med lokala aktörer och intressenter, som till exempel myndigheter, fotbollförbund och idrottsföreningar. Genom samarbeten kan vårt arbete integrera i dem lokala strukturerna, vilket på sikt kommer möjliggöra en kontinuerlig och självgående förändring. Vår vision handlar alltså om att på en gräsrotsnivå etablera en ny norm för ledarskap, så att vi inte behöver finnas något mer. Men innan vi kommer dit, måste vi sprida våra metoder och vårt tankesätt inom ledarskap över hela världen. Och det är vad vi gör – förändrar världen, en fotbollsträning i taget.
Var med oss och förändra världen
Bli en del av vårt arbete och förändring genom att ta del av vår ledarskapsutbildning online, och få fri tillgång till personlig coaching och ett globalt nätverk där ledare, som delar din drivkraft, inspirerar och stöttar varandra.