Futebol dá força
Moçambique
Vad vi gör
Vi rekryterar, utbildar och stärker ledare i lokala fotbollsföreningar. På så sätt ges tjejer möjligheten att spela på lika villkor, i en trygg miljö med kvinnliga förebilder, där de får stöd och support även långt utanför fotbollsplanen.
Stärker ledare
Vi rekryterar ledare i närområden, som har potential att leda förändring. Med rätt kunskap, metoder och stöd är vi är övertygande om att alla kan bli ledare. Vi erbjuder evidensbaserad utbildning inom ledarskap, som utrustar våra ledare med kunskap och verktyg för att skapa dessa trygga mötesplatser, stärka tjejernas kognitiva och sociala färdigheter, självkänsla och ge dem kunskap om deras rättigheter. Alla ledare får personlig coaching och stöd, och tillgång till nätverk med ledare som delar drivkraft och uppdrag. På så sätt kan ledarna utvecklas och nå sin fulla potential, likväl som att tillämpa metoderna på bästa sätt.
Trygga mötesplatser för tjejer
Våra ledare skapar trygga mötesplatser för tjejer, både på och utanför fotbollsplanen, där de kan utvecklas, växa och hitta sin rätta väg i livet. Genom fotbollen stärker tjejerna sin självkänsla och lär sig om sina rättigheter. Dessutom skapar deras engagerade ledare utrymme för diskussioner om deras fysiska och mentala hälsa, vilket förbättrar tjejernas förmåga att ta bra beslut om exempelvis deras framtid. Våra ledare är aktiva inom deras fotbollsföreningar och jobbar tillsammans med lokala aktörer för att förändra attityder och strukturer som hindrar tjejer från att nyttja sina rättigheter och nå sin fulla potential.
Mutola Cup
I Moçambique driver vi en nationell fotbollsliga för tjejer - den första och enda tjejfotbollsligan någonsin i landet. Före varje match deltar alla fotbollsspelande tjejer i workshops om mänskliga rättigheter samt om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Under varje match har vi sedan samma workshops med publiken runt fotbollsplanen. På så sätt inkluderar vi alla i att vara en del av förändringen; både tjejerna som lär sig att stå upp för sina rättigheter och även samhället som lär sig att respektera tjejers rättigheter.

Ligan spelas i mer än 45 distrikt över hela landet i en åldersgrupp: U15. Ligan börjar med distriktsgruppspel, följt av provinsiella slutspel, och slutligen avgörs ligan genom de regionala och nationella finalerna. För närvarande spelar 14 000 tjejer matcher och deltar i workshops varje helg. Och vid sidan av planen når vi tusentals människor - varje vecka!
Resa till Gothia Cup
Den nationella vinnaren av Mutola Cup vinner en resa till Sverige och Gothia Cup följande år – vilket visar tjejerna att drömmar, oavsett hur långsökta de kan verka, kan bli verklighet.

Namnet Mutola Cup kommer från Moçambiques OS-guldmedaljör och idrottshjälte, Maria de Lurdes Mutola, som är en stor förebild för alla moçambikier och särskilt för unga tjejer. Maria Mutola är en av våra ambassadörer och hennes organisation Lurdes Mutola Foundation är också en av våra partners i Moçambique.
FDF Moçambique
Varför Moçambique?
Futebol dá força grundades i Moçambiques huvudstad Maputo år 2012 av Cecilia Safaee och Sara 'Sarita' Jacob Simone och sedan dess har vi byggt upp verksamheten över hela landet. Det var i Moçambique som vår metodik utvecklades och sedan spred sig vidare i världen. Utvecklingen och verksamheten i Moçambique drivs av Sarita som arbetar hårt med att främja och stärka de rättigheter hon själv aldrig fick ta del av som ung tjej.

Moçambique i korta drag
Efter närmare fem decennier som en portugisisk koloni som slutade med självständighet år 1975, har Moçambique genomlevt storskalig utvandring, ekonomiskt beroende, allvarlig torka och ett utdraget inbördeskrig som fortfarande pågår. Det har därför varit svårt för Moçambique att utvecklas och landet är fortfarande bland de fattigaste i världen. Traditionella sociala strukturer och attityder begränsar flickors rättigheter och möjligheter.

Att vara tjej i Moçambique
Mer än 50% av alla tjejer gifter sig innan de fyller 18 år, vilket leder till många oönskade och tidiga graviditeter. Endast 34% av tjejer går klart grundskolan. Sexuella övergrepp och våld i hemmet är mycket utbredd vilket har en direkt koppling till den höga andelen HIV-smittade unga kvinnor. Få tjejer känner till sina rättigheter; speciellt sina sexuella och reproduktiva rättigheter. Traditionella hierarkiska strukturer hindrar även tjejer som känner till sina rättigheter från att nyttja dem. Genom att stärka unga tjejer och deras närområde förändrar vi detta.

Och förändring är möjlig. Futebol dá forças moçambikiska medgrundare, Sara Jacob Simone, blev förskjuten av sin familj när hon var 14 år för att hon spelade fotboll trots att hennes föräldrar förbjöd henne att göra det. Hon fortsatte trots allt att kämpa och tro på sig själv och idag livnär hon sin familj, samma familj som en gång försköt henne, genom sitt arbete som nationell verksamhetsledare i Moçambique med att främja och stärka rättigheter hon själv aldrig fick ta del av.

Hur vi arbetar
Alla våra verksamheter bedrivs i samarbete med utbildningsministeriet, ungdoms- och idrottsministeriet, hälsoministeriet, genus-, barn- och socialministeriet i Moçambique samt med Moçambiques fotbollförbund. I varje provins arbetar vi även med lokala ungdomsföreningar och kvinnorättsorganisationer.

Var med oss och förändra världen
Bli en del av vårt arbete och förändring genom att ta del av vår ledarskapsutbildning online, och få fri tillgång till personlig coaching och ett globalt nätverk där ledare, som delar din drivkraft, inspirerar och stöttar varandra.