Bakom kulisserna:
Vår organisation
Bakom Futebol dá força står starka värderingar och en stark organisationsfilosofi. Med ett kärnteam, som jobbar hårt för att nå vår vision och alltid stärka vår globala påverkan, upprätthåller vi en liten, effektiv organisation som förhoppningsvis inte kommer behöva finnas kvar i framtid.
Våra värderingar
Allas lika värde, rättigheter och potential
Vi tror på allas lika värde, rättigheter och potential. Alla har lika värde och samma rättigheter, och borde ha samma möjligheter att nå sin fulla potential. Alla kan göra fantastiska saker om de är medvetna om sin potential och samtidigt har möjlighet att utforska den.

Beslutsamt mod
Vi vet vad vi vill nå, och vi är på väg dit. Vi har modet och beslutsamheten att vara annorlunda, att våga förändra och att leda förändring. Vi har styrkan att alltid stå upp för våra värderingar och att fortsätta omvandla vår vision till verklighet.

Transparent medskapande
Vi bjuder in och inkluderar alla att skapa vad Futebol dá força är - vad vi gör, hur vi gör det och varför vi gör det. Vi tror att alla kan bidra och att ju fler vi är som deltar i vårt medskapande, desto starkare blir vi tillsammans. För att kunna medskapa baserar vi vårt arbete på jämställdhet, inkludering, tillit och transparens. Helt enkelt för att vi vet att vi är starkare tillsammans.


Hållbar förändring
Vi leder förändring och strävar efter att vara en brygga mellan en gammal och en ny värld där alla är inkluderade. Vi är här för att stanna, men vårt mål är att vårt arbete ska göras utan oss. För att skapa en hållbar plattform, där vi kan omvandla vår vision till verklighet, inkluderar vi därför allt vi gör i lokala strukturer. Vi arbetar i en ständig föränderlig miljö och behöver vara flexibla, entreprenöriella och anpassa oss till lokala omständigheter. Genom medskapande kan vi vara allt vi vill vara och också vara säkra på att vi är relevanta i de lokala kontexterna där vi arbetar.

Organisationsfilosofi
För att omvandla vår vision till verklighet behöver vi alltid öka vår påverkan, och vi är därför beroende av att utvecklas som organisation. Våra medarbetare behöver också ha möjlighet att utvecklas både individuellt och professionellt för att nå sin fulla potential – och på så vis stärka Futebol dá força.

Upp-och-ner-vänd struktur
För att utvecklas och leda ständig förändring behöver vi vara flexibla, entreprenöriella och relevanta i de lokala kontexterna vi verkar i. Vi har därför vänt den traditionella organisationsstrukturen upp-och-ner. All operativ planering, budgetering och beslutsfattande görs på gräsrotsnivå av våra provinsiella och regionala verksamhetsledare. Detta gör att all verksamhet reflekterar lokala behov, anpassas till den lokala kontexten och att vi även får flera multiplikatoreffekter i allt vi gör. Genom att lägga stor vikt vid detaljer maximerar vi den totala effekten på många olika nivåer. Våra nationella verksamhetsledare stöttar våra lokala verksamhetsledare och ser till att all lokal verksamhet syftar till att omvandla vår vision till verklighet. Vår VD och styrelse stöttar i sin tur våra nationella verksamhetsledare, så att alla aspekter av organisationen är i linje med våra värderingar och leder oss mot vårt mål.

Medskapande
Medskapande gör Futebol dá força till vad vi är. Det är en av våra grundvärderingar och samtidigt en arbetsmodell som vi använder i allt vi gör. I alla aspekter av vårt arbete skapar vi tillsammans lösningar till gemensamt definierade utmaningar. Vi engagerar och inkluderar medarbetare, ledare, tjejer, samhällen och partners så att de kan vara en del av att definiera det vi gör, hur vi gör det och varför vi gör det.

Mångfald
Tillsammans är vi starkare. Ju fler perspektiv vi kan inkludera i vårt arbete, desto större påverkan har vi. För att vi ska kunna nå vår fulla potential som organisation är det avgörande att alla medarbetare kan vara sig själva, och därför är mångfald och inkludering grundläggande för oss. Vi har många personer (olika människor), från olika bakgrunder, som gör oss till vad vi är. Vi är stolta över att vara annorlunda och att vi har många olika perspektiv som tillsammans bildar en stark organisation och gör det möjligt för oss att ha ännu större påverkan i världen.

Världens bästa arbetsplats
Vi har höga ambitioner. En av dem är att vi vill att alla våra medarbetare ska känna att de har världens bästa jobb, där de kan utvecklas individuellt och professionellt. Det kräver att vi har världens bästa arbetsplats, och att vi också tar hand om våra medarbetare så att kan fortsätta må bra och vara starka tillsammans. Vi försöker alltid hitta rätt plats för rätt person och tillsammans skapa arbetsuppgifter som perfekt matchar varje persons behov och önskemål. Om en medarbetare lever med HIV/AIDS, eller liknande medicinska fall, kan hen få den hjälp eller det stöd hen behöver från organisationen, som t.ex. frivillig provtagning, medicinering, behandling eller annat stöd, så att personen i fråga kan bidra till organisationen i sin fulla potential. Under menstruation kan medarbetare anpassa sin arbetsmängd till en takt som passar dem så att de kan ta hand om PMS eller mensvärk från helvetet. Vi har flexibla arbetstider, möjlighet att använda fritt antal arbetstimmar till personlig utveckling och fri semester. Detta gör det möjligt för våra medarbetare att vara mer effektiva, kreativa och mer 'spot on' i allt de gör, och ha roligt under tiden.
Hör av dig!
Kontakta oss gärna vid frågor eller idéer. Vi återkopplar till dig så snart som möjligt!