Futebol dá força
Sverige
I Sverige rekryterar, utbildar och stärker vi ledare för att skapa trygga mötesplatser för tjejer, både på och utanför fotbollsplanen. Samtidigt arbetar vi för att göra föreningslivet tillgängligt för alla, oavsett hushållsekonomi eller bakgrund.
Vad vi gör
Vi rekryterar, utbildar och stärker ledare i lokala fotbollsföreningar, från Umeå i norr till Malmö i söder. På så sätt ges tjejer möjligheten att spela på lika villkor, i en trygg miljö med kvinnliga förebilder, där de får stöd och support även långt utanför fotbollsplanen.
Stärker ledare
Vi rekryterar kvinnliga ledare i sina respektive närområden, som har potential att agera förebilder och som vill engagera sig för att stärka unga tjejer. Vi rekryterar alltid ledare med stor mångfald för att säkerställa att tjejerna de sedan börjar träna alltid har en ledare de kan identifiera sig med. Med rätt kunskap, metoder och stöd är vi är övertygande om att alla kan bli ledare. Vi erbjuder ledarskapsutbildning med evidensbaserade metoder grundade i beteendevetenskap och socialpsykologi, som bygger kapacitet hos ledarna så att de med kunskap och verktyg kan skapa trygga mötesplatser, stärka tjejers kognitiva och sociala färdigheter, självkänsla och ge dem kunskap om sina rättigheter. Alla ledare får personlig coaching och stöd och tillgång till vårt nationella nätverk av kvinnliga ledare som delar värderingar, drivkraft och uppdrag. På så sätt kan ledarna utvecklas och nå sin fulla potential, och använda sig av metoderna på bästa sätt för att stärka unga tjejer.
Stödstruktur för ledare
I Sverige spelar tjejer fotboll i stor utsträckning, men tränare är övervägande manliga och saknar ofta relevant ledarskapsutbildning. På grund av detta arbetar vi bara med kvinnliga ledare i Sverige för att jämna ut könsfördelningen i fotbollsklubbar och eftersom vi tror att unga tjejer behöver kvinnliga ledare och förebilder att se upp till. Det är dock inte alltid lätt att vara en kvinnlig tränare på grund av de negativa attityder och fördomar som finns mot kvinnliga ledare i Sverige, särskilt inom fotboll. Därför driver vi ett slutet, fysiskt och digitalt nätverk för våra ledare för att ge dem en trygg plats där de kan utbyta erfarenheter, inspirera varandra samt diskutera sin verklighet och hur de kan hantera den och tillsammans utveckla svensk fotboll till att bli mer inkluderande och jämställd. Många ledare i nätverket har utöver sina tränaruppdrag även styrelseuppdrag och andra förtroendeuppdrag inom fotbollen, samt kan verka som domare eller vara engagerade på andra sätt i sin fotbollsförening, och nätverket ger därför alla en bra inblick i alla delar av fotbollen där ledarna kan lära av varandra. Då vi alltid arbetar med en stor mångfald av ledare sett till bakgrund, etnicitet, religion, ålder, sexuell läggning och bostadsort, är nätverket alltid en dynamisk plattform för gemensamt lärande, och ledare kan stötta varandra i olika situationer och dela med sig av sina erfarenheter.
Trygga mötesplatser för tjejer
Våra ledare skapar trygga mötesplatser för tjejer, både på och utanför fotbollsplanen, där de kan utvecklas, växa och hitta sin rätta väg i livet. Genom fotbollen stärker tjejerna sin självkänsla och lär sig om sina rättigheter. Dessutom skapar deras engagerade ledare utrymme för diskussioner om deras fysiska och mentala hälsa, vilket förbättrar tjejernas förmåga att ta bra beslut om exempelvis deras framtid. Våra ledare är aktiva inom deras fotbollsföreningar och jobbar tillsammans med lokala aktörer för att förändra attityder och strukturer som hindrar tjejer från att nyttja sina rättigheter och nå sin fulla potential. Det aktiva arbetet på lokal nivå ger tjejerna möjlighet att spela på lika villkor, både inom lag i ligaspel och under våra öppna fotbollsträningar Futebol Aberto.
Futebol Aberto
Futebol Aberto betyder "öppen fotboll" och är en fotbollsträning, och en trygg plats, dit tjejer kan komma och spela med FDF-ledare förutsättningslöst och kostnadsfritt. Under de villkorslösa träningarna kan alla tjejer spela fotboll och ha roligt, och samtidigt få utrymme till känslor, frågor och viktiga samtal. Futebol Aberto fungerar som en språngbräda till föreningslivet, vilket är en grundpelare i det svenska civilsamhället. Det ger fotbollsklubbar ett sätt att inkludera tjejer som ofta är marginaliserade i både fotbollsklubbar och i samhället, så att föreningslivet blir en plats för alla.
Stödstruktur för fotbollsföreningar
I mer än hundra år har Sverige haft organiserad idrott inom föreningslivet. Denna struktur är avgörande när det kommer till att skapa en känsla av tillhörighet i ett samhälle och för att främja ett lokalt engagemang för samhället. Dessutom är det den enda organiserade idrottsstrukturen utanför det svenska skolsystemet, vilket gör att föreningslivet även har en central roll vad gäller barn och ungdomars fysiska och mentala hälsa. Trots att samhället inte ser ut som för hundra år sedan har den organiserade fotbollen inte förändrats särskilt mycket (utöver att kvinnor och tjejer blev inkluderade för ca 70 år sedan). För att föreningslivet ska fortsätta spela en lika central roll i det svenska samhället och främja den svenska folkhälsan, behöver föreningslivet uppdateras till dagens behov och kontext. Fotbollsföreningar behöver engagera ungdomar och skapa en inkluderande miljö för alla, oavsett bakgrund eller hushållsinkomst. Därför är en av de viktigaste aspekterna av vårt arbete i Sverige att engagera och samarbeta med lokala fotbollsföreningar tillsammans med fotbolls- och idrottsdistriktsförbund och kommuner. Futebol dá força är aldrig aktivitetsägare, utan alla aktiviteter som ledare inom Futebol dá força håller i genomförs inom föreningslivet hos en lokal fotbollsförening. Vi arbetar alltid aktivt för att integrera alla ledares engagemang i en lokal fotbollsförening i dennes närområde, för att förankra ledarens arbete i föreningslivet och för att därigenom även utveckla och stärka föreningslivet så att det blir mer inkluderande och jämställt.
FDF Sverige
Varför Sverige?
Futebol dá força kom till Sverige år 2013 då vår grundare Cecilia Safaee återvände till sitt hemland efter att ha startat upp Futebol dá força i Moçambique. Hon insåg att vårt arbete behövs lika mycket i Sverige som på alla andra ställen:

"Vi har samma problem här i Sverige, vi är bara mycket bättre på att gömma undan dem, eller helt enkelt bra på att inte prata om dem."

Sverige i korta drag
Sverige är ett av världens rikaste länder och har inte deltagit som en militär styrka i något krig på två århundranden. Sveriges länge framgångsrika ekonomiska system med betydande social välfärd har utmanats under de senaste åren på grund av hög arbetslöshet, socioekonomisk segregation och ökade nivåer av extremism som har skapat ett samhälle i disharmoni med sig själv. Sverige anses ofta vara ett av världens mest jämställda länder, men statistiken visar en annan verklighet.

Att vara ung tjej i Sverige idag

I Sverige lever 57% av alla 15-åriga tjejer med ångest, stress eller oro i sitt dagliga liv. Tjejer och unga kvinnor utsätts också ofta för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. En av tre tjejer som uppsöker en ungdomsmottagning i Sverige rapporterar att de har haft upprepade erfarenheter av trakasserier eller andra kränkningar och 14% har utsatts för någon form av sexuella övergrepp under det senaste året. Unga tjejer är särskilt sårbara när det gäller sexuellt våld - en tredjedel av alla rapporterade våldtäkter begås mot en person under 15 år. Majoriteten av våldtäkter och försök till våldtäkt i Sverige begås inomhus av en förövare som offret känner. Hedersproblematik försvårar situationen ytterligare för redan utsatta tjejer. Med tanke på att nästan hälften av alla tjejer någon gång har blivit kontaktad på nätet av någon som vill prata om sex eller skicka dem bilder med sexuellt innehåll som de inte vill se, kan vi konstatera att tjejer och unga kvinnor i Sverige har få säkra utrymmen eller frizoner där de helt enkelt kan växa som individer och delta aktivt i samhället, utan rädsla för att bli trakasserade eller begränsas på annat sätt.

Hur vi arbetar
Vi samarbetar med Svenska Fotbollförbundet och olika lokala organisationer i hela landet. Tillsammans skapar vi trygga utrymmen där unga tjejer kan träffas, ha kul, lära och utvecklas som individer med stöd från kvinnliga förebilder.

Vill du vara en del av Futebol dá força?
Bli en del av vårt nätverk, med ledare och fotbollsföreningar runt om i landet, som stärker tjejer i Sverige!