Ett stort tack
för ditt stöd!

Med ditt bidrag kan vi skapa ännu fler trygga
mötesplatser för tjejer där de kan utvecklas,
växa och hitta sin rätta väg i livet.