Futebol dá força
Zambia
Vad vi gör
Vi rekryterar, utbildar och stärker ledare i lokala fotbollsföreningar. På så sätt ges tjejer möjligheten att spela på lika villkor, i en trygg miljö med kvinnliga förebilder, där de får stöd och support även långt utanför fotbollsplanen.
Stärker ledare
Vi rekryterar ledare i närområden, som har potential att leda förändring. Med rätt kunskap, metoder och stöd är vi är övertygande om att alla kan bli ledare. Vi erbjuder evidensbaserad utbildning inom ledarskap, som utrustar våra ledare med kunskap och verktyg för att skapa dessa trygga mötesplatser, stärka tjejernas kognitiva och sociala färdigheter, självkänsla och ge dem kunskap om deras rättigheter. Alla ledare får personlig coaching och stöd, och tillgång till nätverk med ledare som delar drivkraft och uppdrag. På så sätt kan ledarna utvecklas och nå sin fulla potential, likväl som att tillämpa metoderna på bästa sätt.
Trygga mötesplatser för tjejer
Våra ledare skapar trygga mötesplatser för tjejer, både på och utanför fotbollsplanen, där de kan utvecklas, växa och hitta sin rätta väg i livet. Genom fotbollen stärker tjejerna sin självkänsla och lär sig om sina rättigheter. Dessutom skapar deras engagerade ledare utrymme för diskussioner om deras fysiska och mentala hälsa, vilket förbättrar tjejernas förmåga att ta bra beslut om exempelvis deras framtid. Våra ledare är aktiva inom deras fotbollsföreningar och jobbar tillsammans med lokala aktörer för att förändra attityder och strukturer som hindrar tjejer från att nyttja sina rättigheter och nå sin fulla potential.
Southern Province Girls' League
Vi driver den första och enda tjejfotbollsligan i Southern Province i Zambia. Före varje match deltar alla fotbollsspelande tjejer i workshops om mänskliga rättigheter samt om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Under varje match har vi sedan samma workshops med publiken runt fotbollsplanen. På så sätt inkluderar vi alla i att vara en del av förändringen; både tjejerna som lär sig att stå upp för sina rättigheter och även samhället som lär sig att respektera tjejers rättigheter. Ligan spelas i både Livingstone och Choma och är uppdelad i två åldersgrupper: U13 och 13+. Ligan börjar med distriktsgruppspel och slutar med regionala finaler. Det regionala vinnande laget vinner en resa till Sverige för att delta i Gothia Cup. Våra coacher driver och organiserar ligan själva med hjälp av vårt stöd. För närvarande spelar 800 tjejer matcher och deltar i workshops varje helg. Och vid sidan når vi även hundratals människor - varje vecka!
Chinja Ziko
Chinja Ziko är Nyanja och betyder 'förändra världen' - som är vad våra ledare gör varje dag och vad hela Southern Province Girls' League i Zambia handlar om. Att kombinera det med fotboll och verkligen skapa förändring är vad vi gör i Chinja Ziko. Det är ett utbildningsprogram för tränare och andra volontärer som vill utvecklas och bli workshopledare under våra ligamatcher. Vi utbildar dem i mänskliga rättigheter, i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, och i hur de kan hålla workshops och utbildningskampanjer. Tränarna, som workshopledare, håller i våra workshops under ligamatcherna och åker även runt på utbildningsuppdrag under veckorna i de områden där våra tjejer spelar fotboll, för att öka medvetenheten om rättigheter.
FDF Zambia
Varför Zambia?
Futebol dá forças verksamhet i Zambia startade år 2013 med ett lag som tränades av Jairos Kaoma och Mike Ndebele, med inspiration från Futebol dá força i Moçambique. Sedan dess har Jairos och Mike lett utvecklingen och driver nu Futebol dá força i Zambia med verksamhet i hela Southern Province. Och detta är exakt vad Futebol dá força handlar om: att var och en av oss kan förändra världen – med början på fotbollsplanen och vidare i livet. Och det är just så enkelt, som Jairos brukar säga:

"Det handlar bara om tillit, och att säga till dig själv att du kan göra det. Och sen gör du det."

Zambia i korta drag
Zambia ett självständigt land sedan 1964, då det brittiska koloniala styret upphörde. De är till stor utsträckning beroende av sin koppar- och mineralindustri och har det tufft på grund av de fallande världsmarknadspriserna. Eftersom landet i stor utsträckning är beroende av vattenkraft har svår torka lett till energibrist, vilket resulterar i dagliga elavbrott. Zambia är ett av länderna som lidit mest av HIV/AIDS då närmare 14% av befolkningen lever med viruset. På grund av detta är befolkningen väldigt ung.

Att vara tjej i Zambia
Traditionella hierarkiska strukturer begränsar tjejers rättigheter och möjligheter. Många tjejer gifter sig innan de fyller 18 år vilket ofta leder till avbrott i skolgången eller att de hoppar av skolan. Sexuella övergrepp och våld i hemmet är normaliserat och prostitution är utbrett för att finansiera skola eller försörja familjen. Var tredje tjej i Zambia mellan 15 och 19 år är redan en mamma. Med väldigt starka kristna kyrkor i landet har sexualitet länge varit tabu och preventivmedel används sällan, vilket ytterligare begränsar tjejers möjligheter att själva bestämma över sin framtid.

Hur vi arbetar
Vi jobbar för att få bort alla tabun och för att öppna upp för samtal som förändrar attityder i Southern Province, Zambia och i världen. All vår verksamhet bedrivs i samarbete med utbildningsministeriet och ungdoms- och idrottsministeriet i Zambia samt med Zambias fotbollförbund. Vi har äran att få arbeta med många unga och engagerade ideella ledare i landet som är fast beslutna om att ge tjejer rättigheterna och möjligheterna de har rätt till – och vi kan redan se resultat från deras hårda arbete.

Var med oss och förändra världen
Bli en del av vårt arbete och förändring genom att ta del av vår ledarskapsutbildning online, och få fri tillgång till personlig coaching och ett globalt nätverk där ledare, som delar din drivkraft, inspirerar och stöttar varandra.